Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam

  • Trụ sở chính: Tòa nhà Han Nam Số 65 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 083 824 1525
  • Số Fax: 083 824 2703
  • Website: www.commbank.com.vn
  • Email: customerservice@commbank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: CTBAVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Commonwealth Bank Việt Nam tại các tỉnh thành